cup-educational-partner-positivo

INFORMACIÓ SOBRE EL PROGRAMA

Cambridge Educational Partner és una aliança entre Cambridge University Press, editorial de la Universitat de Cambridge, i Col·legi San José amb l’objectiu principal de construir un marc que garanteixi l’excel·lència en l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua anglesa. Aquest programa consisteix en:

1. Projecte educatiu propi: Cambridge Learning Journey. Un viatge que involucra a tota la comunitat educativa i que promou no sols la competència en el maneig de l’anglès, sinó la utilització de l’idioma com a vehicle per al desenvolupament cognitiu, emocional i social de l’alumne.

2. Connexió aula-llar: possibilitat que els pares s’impliquin en l’aprenentatge dels seus fills mitjançant activitats lúdiques per a treballar a casa i com a suport en la preparació de les proves de Cambridge..

3. Materials de Cambridge University Press, acreditats per la prestigiosa Universitat, que cobreixen els continguts de l’ensenyament curricular, treballen les competències emocionals i life skills i preparen oficialment per als exàmens de Cambridge.

4. Garantia per al futur laboral: el segell de qualitat Cambridge és una referència mundial en l’acreditació de l’anglès en els àmbits acadèmic i empresarial.

5. Formació per als docents, tant en aspectes metodològics com pedagògics, per a impulsar el seu desenvolupament professional i personal.

VÍDEOS DEL PROGRAMA

Pot veure els vídeos sobre el programa clicant en cada imatge o en el canal de YouTube Cambridge University Press España:

Què és Cambridge Educational Partner?

Beneficis de Cambridge Educational Partner

Teniu disponible la pàgina web de partners en el següent enllaç:

https://www.cambridgepartnerships.org/es/map-of-centres

Aquí trobem el nostre centre filtrant per país, provincia, localitat i tipus de partner.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

¿No es legible? Cambiar el texto. captcha txt

Start typing and press Enter to search