Oferta educativa

El Col·legi San José és un centre educatiu cristià, que oferix una educació de qualitat des d’una formació humana i individualitzada.

En l’actualitat impartix, en règim d’ensenyança concertada, els nivells d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

Oferta educativa

Infantil

La base de l’ensenyament en aquesta etapa és l’experimentació, els projectes i el treball cooperatiu. Així aconseguim que l’alumne siga el vertader protagonista del seu aprenentatge. Fem ús dels següents materials:
-EntusiasMat (matemàtiques reials per desenvolupar el pensament)
-Planeta Spook (treball per projectes)
-Creceletras (aproximació a la lectoescriptura )
-Programa Bits d’intel•ligència
-Projecte «Buen Pastor” (formació religiosa)

Tutories

3 anys Mari Carmen Merí Dilluns 12:45 /13:45
4 anys Juanjo Espí Dilluns  12:45 / 13:45
5 anys Patricia Sarrió Dilluns 12:45 /13:45

Oferta educativa

Primària

Per tal d’assolir els objectius propis de l’etapa utilitzem el treball cooperatiu de manera que els alumnes puguen compartir els seus coneixements i puguen ajudar-se els uns als altres. Amb aquest objectiu també es fan grups interactius on el treball grupal es realitza amb l’ajuda de l’alumnat de la secundària i de l’equip de voluntaris del centre. A més hem incorporat les tertúlies literàries amb clàssics universals que ens permeten treballar l’expressió oral de sentiments, emocions, experiències…
Aquestes es vehiculen mitjançant les tres llengües que emprem al centre: castellà, valencià i anglés.
Respecte a la incorporació de l’anglés, actualment l’assignatura de plàstica s’imparteix en anglés.

Informació

L’educació que oferim està basada en els valors humanocristians: la pau, la justícia, el diàleg, la solidaritat. També ens inserim en la cultura pròpia i patrimonial de la nostra localitat, la nostra comarca i del poble valencià amb celebracions ludicofestives amb la finalitat que coneguem el seu patrimoni històric i cultural.
La recerca de la qualitat educativa ens motiva a la formació contínua del professorat, a l’atenció a la diversitat i a l’ús de les noves tecnologies.

El centre també té engegat un Projecte en Pastoral seguint el model de gestió de qualitat, segons el model EFQM d’Excel•lència i Millora contínua.

Els/les alumnes que acudeixen al nostre centre pertanyen a tot el ventall social, i de les distintes zones de la localitat, per la qual cosa el nostre treball per la integració, la inclusivitat i per la convivència de tots ells/es és una dedicació i tanmateix un repte.

En les etapes educatives que oferim s’utilitzen tots els recursos dels quals disposa el centre per tal de fer significatiu l’aprenentatge i assegurar la motivació de l’alumnat.

 

Tutories: dilluns de 12:45 a 13:45

Oferta educativa

ESO

A la secundària (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO) treballem d’acord amb els objectius de centre i d’etapa per aconseguir un rendiment satisfactori basat en les seues característiques individuals, la cooperació i el treball en equip. Són elements fonamentals d’aquesta etapa: l’atenció individualitzada, l’orientació personal i professional i el treball en equip.

La secundària és un període clau en la formació acadèmica i personal del nostre alumnat i, és per això, que a la secundària treballem per una educació integral i de qualitat que assegure que els nostres alumnes tenen una formació acadèmica i professional.

Informació

Són objectius bàsics d’aquesta etapa:
– La comunicació família – centre.
– El desenvolupament integral de l’alumnat i l’adquisició de competències.
– Formació en valors cristians i actituds per a la vida.

A més, ho treballem mitjançant:
– Tècniques de treball cooperatiu. (Puzzle d’Aronson, Foli giratori, caps numerats, veritat o mentida…)
– Tertúlies dialògiques.
– Grups interactius.
– Aprenentatge Servei

Tutories

1r ESO Inma Talens Dijous 13:00 /13:45
2n ESO Isabel Escriva Dijous 13:00 /13:45
3r ESO Reyes Bononad Dijous 13:00 /13:45
4t ESO Maite Grau Dijous 13:00 /13:45

Oferta educativa

Activitats complementàries i extraescolars

Informació

Les activitats extraescolars que es realitzen en el col·legi són:

Grups Madre Micaela: dimarts 13:00 a 13:45

Escacs: dimecres de 13:00 a 14:00

Karate: dimarts i dijous de 16:30 a 17:30

Multiesport infantil: dimarts i dijous de 16:30  a 17:30

Gimnàstica rítmica: dimecres de 15:00 a 17:00

Angles infantil: dimecres de 15:00 a 17:00

Angles primària: dimecres de 15:00 a 17:00

Angles 1r primària: dimarts i dijous de 16:30 a 17:30

Funky-estilos: divendres de 16:30 a 17:30

Guitarra: dimarts i dijous de 16:30 a 17:30

La porta d’eixida de les activitats sera pel carrer Ramón i Cajal.

Tots els components de la comunitat educativa col·laborem per a oferir una educació de qualitat i garantir la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat, per a participar en un procés d’aprenentatge permanent.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

¿No es legible? Cambiar el texto. captcha txt

Start typing and press Enter to search